Alle priser inklusiv levering
Leveringstiden 1-3 hverdage

0

Vandindhold og fugtighed i brænde

Som nævnt giver selv bøg en dårlig økonomi, hvis træet er for fugtigt, når du anvender det som brændsel. Forklaringen er ganske enkel. Når man beregner den reelle brændværdi, anvender man absolut tørt træ, hvilket betyder 0 % vand. 0 % vand i træ er i praksis ikke muligt og der vil typisk være omkring 20 – 30 % vand, i det træ du køber som brændetræ. Når træet er fugtigt og indeholder den ovenomtalte mængde vand anvendes noget af den energi, som normalt ville give varme til at fordampe den fugtighed, der er i træet. Dette betyder, at værdifuldt varme går til spilde. Derfor er der ofte god økonomi i at betale lidt mere for tørt træ eller opbevare træet i en rum tid, inden det anvendes som brændetræ. Nedenstående figur viser sammenhængen mellem nyttevarme og fugtighed i træet.

Som det ses i figuren betyder 30 % fugt i træet, at brændværdien for et kilo træ falder fra det teoretiske niveau på 4.400 til omkring 3.000. Der er altså penge i, at vælge tørt træ når der købes brændetræ. Men hvordan kan du forbruger se om træ er tørt. Læs mere om det her.

Vandinhold og fugtighed i brænde