Alle priser inklusiv levering
Leveringstiden 1-3 hverdage

0

Miljø

Træer vokser ved at optage solenergi og luftens CO2 (kuldioxid). Så når træer vokser, renser de luften for noget af den CO2, der ellers ville øge drivhuseffekten. Træ er dermed et råstof, som indgår i naturens kredsløb. Produkter af træ kan ofte genbruges. I papir kan træfibre for eksempel genbruges op til 5 gange. Når træ og papir ikke kan anvendes længere, kan det brændes af. Det er godt for miljøet, fordi det reducerer brugen olie, kul eller gas. Uanset om træ og papir brændes af eller rådner, frigives alt CO2 igen. Derfor er det vigtigt, at man vælger at brænde det af, så man kan udnytte den oplagrede solenergi optimalt i skabelsen af varme.

Afbrænding af træ og papir er CO2-neutralt. Det betyder, at drivhuseffekten ikke forøges, i modsætning til afbrænding af olie, kul eller gas, og derfor er træ en miljøvenlig brændselskilde. Af denne grund er det vigtigt, at vi har skove, der kan producere træ. I øjeblikket er over 11 % af Danmarks samlede areal dækket af skov og dette tal er stigende. Planen er at fordoble skovarealet i løbet af de næste århundrede. Bundrekorden for skovarealet blev sat i 1805 med kun 3 % skov i Danmark. Man indførte dengang en vigtig regel: Når der blev fældet træer i skoven, skulle der plantes nye. Reglen er stadig gældende i den nuværende skovlov.

Træ er miljøvenligt – så brug det. Træ er et råstof, som vokser og som indgår i naturens kredsløb. Derfor er det mere miljøvenligt at bruge træ og papir end at bruge olie, metal, plastic og alle andre ikke-plantestoffer.

Derfor kan man bruge træ og papir med god samvittighed. I sidste ende kan træet og papiret nemlig brændes. Det sparer olie og det er godt for miljøet.

At bruge sin brændeovn rigtigt er sundt (bl.a. dræber det husstøvmiderne) og lig med god opvarmning.